Voor organisaties

Wat ik voor uw organisatie kan betekenen

Vitaliteitsbeleid​

Organisaties hebben tegenwoordig vitaliteit hoog op hun agenda staan. Maar waarom zou je nou als organisatie investeren in de gezondheid van je medewerkers?

Medewerkers met een goede gezondheid zijn productiever dan andere mensen die minder gezond zijn. Als je als organisatie oog hebt voor de gezondheid van je medewerkers zal dit een positieve bijdrage leveren aan het imago en draagt het tevens bij aan een verhoging van de medewerkerstevredenheid. Medewerkers zijn meer betrokken en zullen minder vaak verzuimen. Gezond van geest en lichaam zijn en blijven verhoogt de weerstand. 

Investeren in gezonde, vitale medewerkers, daar kan ViTALiDAS u bij helpen. 

     De voordelen van ViTALiDAS:

  • Werkzaam op de eigen locatie (incompany)
  • Korte lijnen met Arbodienst en HR  waardoor er passende acties op touw kunnen worden gezet waarbij ik als cliëntmanager fungeer (onafhankelijke vertrouwenspersoon)
  • Kwalitatief in kennis en vaardigheid op het gebied van fysieke belastbaarheid, het mentale welzijn en ergonomie
  • Oplossingen worden op maat aangeboden

Duurzame inzetbaarheid​

Duurzame inzetbaarheid wordt vooral gekenmerkt door de relatie tussen de gezondheid van de medewerker en de inhoud en de eisen die het werk aan de medewerker stelt. Kort en bondig gezegd gaat duurzame inzetbaarheid over goed personeelsbeleid. De inzetbaarheid wordt beïnvloed door de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers, een correcte naleving van gemaakte afspraken, voldoende zelfvertrouwen en de beschikbaarheid van baanontwikkeling. Bij het bevorderen van de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid hou je rekening met de wensen en omstandigheden van de medewerker, afgezet tegen de fase van hun leven en loopbaan.

ViTALiDAS Duurzame inzetbaarheid
ViTALiDAS inzetbaarheid loket

Inzetbaarheid loket

Ik ben bij een organisatie op locatie aanwezig, bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks in de vorm van een ‘inzetbaarheid loket’. Op locatie maak ik gebruik van een spreekkamer en kunnen mensen op afspraak bij mij binnenlopen. Door op lokatie  aanwezig te zijn, is er sprake van specifieke kennis ten aanzien van de werkorganisatie en werkfuncties. Daarnaast zijn de lijnen kort met leidinggevende, eventuele Arbodienst en richting werkplek. Probleemstellingen kunnen ter plekke worden verwoord of bekeken en in samenspraak worden adviezen (vorm) gegeven. 

Inzetbaarheidscoach & Adviseur

Door mijn jarenlange ervaring op het gebied van coaching, arbeidsfysiotherapie en voeding kan ik uw organisatie gericht adviseren en ondersteunen in het formuleren van vitaliteitsbeleid. 

Ik kan de verbinding zijn tussen Arbodienst, medewerker en werkgever. Zo ondersteun ik ook bij het opstellen van werkhervattingschema’s en begeleid ik de medewerker als vertrouwenspersoon, persoonlijke coach en adviseur.

Hoe ondersteunen en adviseren?

     Interventies kunnen zich richten op:

  • Verbeteren van de fysieke en/of mentale belastbaarheid
  • Herstel werk- en privé-balans
  • Omgaan met werkdruk
  • Gezonde leefstijl
  • Inrichting van de werkplek
  • Opstellen van werkhervattingsschema’s